Network en az iki cihazın birbirleriyle kablolu ya da kablosuz olarak belirli kurallar içerisinde veri gönderip alabildikleri yapıya ağ (network) denir.
Ağ kurulması için iki tip bağlantının yapılması gerekmektedir.

  1. Fiziksel Bağlantı
    İki cihaz bir birine doğrudan network kartları üzerinden bağlanabildiği gibi, ikiden fazla cihazları birbirleriyle haberleştirmek için Switch, Routher, Access Point vb. network cihazları kullanarak ikiden fazla cihaz haberleştirilebilir.
  2. Yazılımsal Bağlantı
    Cihazları sadece fiziksel bağlantılarını yaparak haberleştirmek mümkün değildir. Cihazların kulanmış oldukları yapılara uygun çeşitli ayarlarında yapılması gerekmektedir. (IP adresleri, subnet, gateway gibi ) Yapılacak olan ayarlar ağınızdaki topolojiye göre değişkenlik gösterebilir.

Neden İhtiyaç Duyarız

Kullanmamızdaki en önemli değer “ Minimum maliyet ile maksimum verim ” sağlamaktır. Buradaki maliyet kısmını sadece maddi olarak düşünmemekte ayrıca önemlidir. Zaman, hız gibi kriterlerde maliyet olarak düşünmeliyiz. Bu durumu en basit yapıda şöyle özetleyebiliriz:
3 kişilik bir ofis ortamında kurduğumuz bir ağda paylaştırdığımız bir ağ yazıcısı 3 tane yazıcı yerine tek bir yazıcı ile aynı işlemi gerçekleştirebiliriz. Aynı ofiste bir stok takip progrma olduğunu düşünelim, 3 farklı lisans almak yerine ortak bir sunucuya kurulan program ile ortak çalışma alanı oluşturabilir, sunucudan okuma – yazma işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

Bağlantı Çeşitleri

Yerel Ağ Bağlantısı –Local Area Network (LAN)

Belirli bir alandaki ( bina, okul, ofis vb) network cihazlarının bir biriyle kablolu ya da kablosuz olarak bağlanarak oluşturduğu yapıdır. Maliyet olarak ucuz ve takibi / yönetimi kolay yapılardır.

Geniş alan ağı – Wide Area Network (WAN)

Adında anlaşıldığı üzere geniş bir coğrafi alan üzerinden data aktarmı olan yapılardır. Örneğin iki farklı şehirdeki ya da ülkedeki şubeler arası kurulan networkleri düşünebiliriz. Bu ağları genellikle ISP’ler (İnternet Servis Sağlayıcısı) tarafından bağlanırlar.

Write A Comment