IP adresi ( Internet Protocol Address), interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları yapılardır

İnternet’e bağlanan her cihaz, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) tarafından bir IP adresi atanır ve internetteki diğer cihazlar bu cihazlara verilen adres ile ulaşırlar.
IP adresine sahip iki farklı cihaz aynı yerel ağda olması gerekmez. Routherlar yardımıyla farklı lokasyonlardaki cihazlarla veri alışverişi yapabilir.

Ip adreslerinde günümüzde en yaygın olanı IPv4 olmakla birlikte IPv6 yapısının da olduğunu unutmamak gerekir.
IP adresileri 32 bit üzerinden ” aaaa.bbbb.cccc.dddd ” şeklinde ayrılmışlardır. Her bir noktaya kadar olan kısıma ise oktet ismi verilmektedir.

Dinamik ve statik adresler

IP adresleri yapıları yenilenebilen ya da sabit ip adresi olarak ikiye ayrılırlar

Dinamik İp Adresleri: İnternet servis sağlayıcıları tarafından bir havuzun içerisinden o anda boşta/musait olan her hangi bir ip adresini kullandırabilir. Cihaz açılıp kapandığında ip adresinin değişmesi muhtemeldir.
Evimizde kullandığımız modemlerin bizlere verdikleri ip adresleri dinamik ip adreslerine örnek gösterilebilir.

Statik İp adresleri:Yine internet servis sağlayıcılarından verilirken özel olarak belirtilerek kiralanan kişiye ya da kuruma ait olan cihaz kapanıp açılmasından etkilenmeyen yapılardır.
İş yerlerinde kullanılan güvenlik kameraları alarm istemleri gibi özel bir amaca hizmet eden yapılar için kullanmak istendiğinde ise statik (sabit) ip adresi kullanıyoruz.

IP adresi sınıfları

  • A Sınıfı IP Adresleri …aaa.bbb.ccc / 126.aaa.bbb.ccc
  • B Sınıfı IP Adresleri 128.aaa.bbb.ccc / 191.aaa.bbb.ccc
  • C Sınıfı IP Adresleri 192.aaa.bbb.ccc – 223.aaa.bbb.ccc aralığındadır.

Özel IP adresleri

Aşağıdaki üç Ip adres bloğu IANA tarafından İnternet için rezerve edilmiştir.

  • 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10/8 prefix)
  • 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
  • 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

Bu IP adresleri yerel alan ağlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir (Dünya üzerinde tekil değildirler) ve geniş alan ağlarında internet servis sağlayıcı firmaları tarafından yönlendirilmezler, Bu nedenle, bu IP ağları İnternete çıkacaklarında ancak gerçek IP adreslerine NAT yapılarak kullanılabilirler.

Write A Comment